Studiu de caz

Necesitatea studiului de caz apare îndeosebi în domeniul clinic, dar nu numai, având în vedere necesitatea ilustrării unor aspecte care s-ar pierde printr-o abordare de tipul cercetării. M. Miclea (1993) face referire la principalele funcţii pe care le poate îndeplini un studiu de caz şi anume:

·         Ilustrarea unui comportament printr-un exemplu prototip;

·         Demonstrarea eficacităţii unei metode sau tehnici psihoterapeutice;

·         Oferirea unui cuantum mărit de informaţie despre un fenomen psihic rar întâlnit;

·         Sursă de ipoteze.

Studiul de caz pe care-l vom realiza vizează prima şi a doua funcţie din clasificarea anterioară şi aceasta datorită multutudinii de factori implicaţi în cauzalitate, care luaţi izolat nu ar fi determinat comportamentul respectiv.